Špeciálne triedy

2.B      Mgr.  Gardošíková Marcela

2.C      Mgr.  Ledecká Agáta

2.F      Mgr.  Kľocová Marta

3.B      Ing.    Kozáková Ľudmila

4.C      Mgr.  Ondrejová Ingrid

5.B      PaedDr.   Kočišová Ružena

5.C      Mgr.  Kleinová Dana

6.B       Mgr. Hozzová Zuzana

7.B       PaedDr.    Staňová Slávka

8.B       Mgr. Kľocová Marta