Riaditeľka školy:  Mgr. Júlia Čurillová

Zástupkyňa riaditeľky školy:  Mgr. Miroslava Javorská

Zástupkyňa riaditeľky školy:  Mgr. Andrea Saxová