1.stupeň

0.A       Mgr.  Tkáčiková Štefánia

0.B       Mgr.  Longauerová Elena

0.C      Mgr.   Štefánia Čurillová

1.A       Mgr.  Jankovičová Andrea

1.B       Mgr.  Guzová Ivana

1.C       Mgr.  Repaská Zoja

1.E       Mgr.  Jankovičová Andrea

1.F       Mgr.  Longauerová Elena

1.G       Mgr.  Filipová Tatiana

1.H      Mgr.  Repaská Zoja

1.I        Mgr.  Ledecká Agáta

1.J       Mgr.  Živčáková Ľudmila

1.K      Mgr.  Mrovčáková Martina

1.L       Mgr. Guzová Ivana

2.A      Mgr. Filipová Tatiana

2.D     Mgr. Ondrejová Ingrid

2.E     Mgr.  Tkáčiková Štefánia

2.G     Mgr.  Gondeková Jarmila

3.A     Mgr.  Holečková Martina

3.C     Mgr.  Holečková Martina

4.A     Mgr.  Živčáková Ľudmila

4.B      Mgr. Mrovčáková Martina