Prezentácie – 2.B:

Prezentácia “Halloween” – 2.B – 2014/2015.pdf

Prezentácia “Ježkovia” – 2.B – 2014/2015.pdf

Prezentácia “Opadnuté listy -Chrobáky” – 2.B – 2014/2015.pdf

Prezentácia “Šípky -postavičky” – 2.B – 2014/2015.pdf

Prezentácia “Slovensko, pomôž Samkovi” – 2.B – 2014/2015.pdf

Prezentácia “Strom” – 2.B – 2014/2015.pdf

Prezentácia “Tvoríme a hráme sa -Kocky” – 2.B – 2014/2015.pdf

Prezentácia “Učíme ich lietať” – 2.B – 2014/2015.pdf

Prezentácia “Veselé tekvičky” – 2.B – 2014/2015.pdf

Prezentácia “Záložka do knihy spája školy” – 2.B – 2014/2015.pdf

Prezentácia “Čakali sme na Mikuláša” -2.B 2014/2015.pdf

Prezentácia “Lepili sme snehuliaka” -2.B 2014/2015.pdf

Prezentácia “Tvorivé dielne s rodičmi” -2.B 2014/2015.pdf

Prezentácia “Vianočná dekorácia na dvere” -2.B 2014/2015.pdf

HRA S FARBAMI

VÝZVA

TVORIVÉ DIELNE ŠPECIÁLNYCH TRIED

masky na karneval

veľkonočná dekorácia

VIANOČNÁ BESIEDKA

AKVÁRIUM

Čakali sme na Mikuláša -2.B 2014/2015.pdf

Čo si želáme do nového roku 2014/2015.pdf

Lepili sme snehuliaka -2.B 2014/2015.pdf

Tvorivé dielne s rodičmi -2.B 2014/2015.pdf

Vianočná dekorácia na dvere -2.B 2014/2015.pdf