Termín komisionálnej skúšky za účelom hodnotenia 2.polroka v školskom roku 2014/2015 stanovený od 26.8.-28.8. a od 3.9.-4.9. a od 7.-11.9.2015.