Zoznam vnutornych smernic

organizacny poriadok.pdf

Vnútorný predpis k podávaniu preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vnútorný predpis k podávaniu preverovania a evidovania podnetov.pdf