2.stupeň

5.A       Mgr.    Ružbacká Eva

6.A       Mgr.    Kontrošová Jarmila

7.A       Mgr.    Pavľaková Mária

8.A       Mgr.    Lompartová Alžbeta